Juhtkond ja klubiteenistused

Asutatud 1932 Taastatud 1992

President, Projekt "J.Kärneri mälestusfond"
President elect
Past president
1. sekretär
2. seretär
Varahoidja
Klubimeister
Klubiteenistus
Eesti Rotary Klubid juhatuse liige
Rahvusvaheline teenistus
Veebmeister
Projekt "Lennundusmuuseum"
Projekt "Matching Grant"
Noorsooteenistus