Juhtkond ja klubiteenistused

Asutatud 1932 Taastatud 1992

President
President elect
Past president, projekt "J.Kärneri mälestusfond"
1. sekretär
2. sekretär
Varahoidja
Klubimeister
Klubiteenistus
Noorsooteenistus
Rahvusvaheline teenistus
Eesti Rotary Klubid juhatuse liige
Revident, projektid EREY, PHF
Veebmeister
E-posti listide haldur
Projekt EV100 koordinaator
Projekt "Lennundusmuuseum"