Juhtkond ja klubiteenistused

Asutatud 1932 Taastatud 1992

President
Järgmine president
Eelmine president
Sekretär I
Sekretär II
Varahoidja
Klubimeister
Klubiteenistus
Rektorite fondi koordinaator
IT ja e-posti haldur
Kodulehe haldur
Noorsoovahetus
Klubi ajaloo asjur